Hiển thị tất cả 2 kết quả

Chuyển nhượng kho, nhà xưởng

Bán 3 ha nhà máy gạch ở Tam Dương – Vĩnh Phúc

Diện Tích : 30.764 m2
Địa Chỉ : Tam Dương - Vĩnh Phúc
Giá : Thương Lượng

Chuyển nhượng kho, nhà xưởng

Bán 6 ha nhà máy gạch ở Vĩnh Phúc

Diện Tích : 59.939 m2
Địa Chỉ : Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Giá : Thương Lượng