Hiển thị tất cả 2 kết quả

Chuyển Nhượng Đất

Bán 6850 m2 ở Yên Lạc – Vĩnh Phúc (cơ sở sản xuất kinh doanh)

Diện Tích : 6850 m2
Địa Chỉ : Trung Nguyên - Yên Lạc - Vĩnh Phúc
Giá : Thương Lượng

Chuyển Nhượng Đất

Bán 7500 m2 đất Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (Cơ sở sản xuất kinh doanh)

Diện Tích : 7500 m2
Địa Chỉ : Định Trung - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Giá : Thương Lượng