Hiển thị tất cả 5 kết quả

Chuyển Nhượng Đất

Bán 3428 m2 đất Việt Trì – Phú Thọ (đất thương mại dịch vụ)

Diện Tích : 3428 m2
Địa Chỉ : Vân Phú - Việt Trì - Phú Thọ
Giá : Thương Lượng

Chuyển Nhượng Đất

Bán 9.430 m2 đất thương mại dịch vụ Việt Trì – Phú Thọ

Diện Tích : 9.430 m2
Địa Chỉ : Thuy Vân - Việt Trì - Phú Thọ
Giá : Thương Lượng

Chuyển Nhượng Đất

Bán đất Bạch Hạc Việt Trì – Phú Thọ

Diện Tích : 5.900 m2
Địa Chỉ : Bạch Hạc - Việt Trì - Phú Thọ
Giá : Thương Lượng

Chuyển nhượng kho, nhà xưởng

Bán đất nhà xưởng Thụy Vân – Việt Trì – Phú Thọ

Diện Tích : 19.399 m2
Địa Chỉ : Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ
Giá : Thương Lượng

Chuyển Nhượng Đất

Bán trường mầm non Quốc tế – TP Việt Trì – Phú Thọ

Diện Tích : 3.306 m2
Địa Chỉ : Việt Trì - Phú Thọ
Giá : Thương Lượng